Logo Rijksoverheid

Workshops

Het EMB congres omvat een dagprogramma gevuld met plenaire presentaties, verschillende parallelsessies en een informatiemarkt.
Hieronder vind je een overzicht van de workshop die worden aangeboden. Let op: onderstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
Klik hier om je in te schrijven en kies jouw workshops. Heb je je al ingeschreven voordat het programma bekend was? Je hebt dan een e-mail ontvangen met instructies om workshops te kiezen. Heb je deze e-mail niet ontvangen stuur dan een e-mail naar info@embcongres.nl.

11.30 - 12.30 uur | Ronde 1

Het beweegteam van Siza heeft een BAF training  om deelnemers te helpen meer te bewegen op de groep, in de woning of thuis. Meer dan 100 verschillende beweegkaarten zijn te gebruiken om samen spelletjes te doen in en om het huis. Door middel van een beweegposter  leren deelnemers hoe ze deze kunnen inzetten. Hoe leuk is het om samen met je familie, groepsleiding of vrienden actief bezig te zijn! Benieuwd? Kom naar onze workshop!

Door: Nenette Bosveld en Marco Otten (Siza)

Brenda Dekker werkt als begeleider C op de Dagbesteding voor volwassenen.  Daarnaast is Brenda ambassadeur van de Driehoekskunde en verzorgt scholing over dit thema aan haar collega’s’ binnen Reinaerde. Floortje is 20 jaar, heeft Rett syndroom en bezoekt van maandag tot vrijdag groep Ervaren, waar Brenda werkzaam is. Yolanda van Boven is de moeder en auteur van Lieve Floortje.

Door Brenda (professional) en Yolanda (ouder), wordt regelmatig gesproken over de zorg en begeleiding van Floortje. Onze communicatie  wordt verbeeld in de driehoek waarbij  het draait om Floortje, en haar wensen en mogelijkheden leidend zijn.

Maar wat is nu de positie van het gezin in deze driehoek? Hoe ervaren broer en zus het om een kwetsbare zus te hebben? Welke dimensie geeft het ‘brus zijn’ aan hun leven?  Hoe gaan  ouders om met hun wensen en verantwoordelijkheden? Yolanda doet een boekje open en vertelt over de verbondenheid van haar drie bijzondere kids.

Welke rol hebben broer en zus binnen de dagbesteding? Maken zij deel uit van het netwerk in de driehoek? Brenda neemt je, letterlijk en figuurlijk, mee in de driehoekskunde.

Laten we samen kijken naar broers en zussen. Willen of moeten  zij een rol spelen binnen deze samenwerking? Is het van belang om hen een leven lang te betrekken in de driehoek? Of is het beter om die verantwoordelijkheid zo lang mogelijk uit te stellen? Hoe kunnen wij, professionals en ouders, brussen betrokken houden bij de zorg van hun bijzondere zus of broer? Of moeten wij hun positie versterken door het netwerk om hen heen bewuster te maken en te betrekken bij onze gezinnen?

Ga je mee op zoek naar verfrissende aanknopingspunten zodat het gezin, samen met ‘alle Floortjes’ en de professionals, de driehoek op een positieve manier in balans kan houden?!

Door: Yolanda van Boven, Brenda Dekker (Reinaerde)

In de ondersteuning van iemand met EVMB maak je voortdurend afwegingen. Of je nou ouder bent of professional, Je wil zo goed mogelijk tegemoet komen aan iemands behoeften.  Maar in de praktijk ‘strijden’ de verschillende behoeften vaak met elkaar. Waar kies je dan voor?

– Jan slaat tijdens het tandenpoetsen steeds hard op zijn hoofd en schreeuwt. Moet je nog wel doorgaan met tandenpoetsen?

– Esther wil niet meedoen met de activiteiten die worden aangeboden op de dagbesteding. Verplicht je haar mee te doen of volg je haar in haar keuze?

– John is dol op het grote carnavalsfeest. Hij is daarna drie dagen ‘ontregeld’ en slaapt vrijwel niet. Moet hij de volgende keer nog wel mee naar het carnaval?

In deze interactieve workshop presenteren we de LACCS-wip, als middel om dergelijke vragen te bespreken en afwegingen te maken.

De workshop is geschikt voor zowel ouders als professionals die bekend zijn met het LACCS-programma.

Door: Daphne Krijgsheld (De Geeter Munsterman), Daphne Ramaker (De Geeter Munsterman)

Steeds meer scholen en zorgorganisaties zijn enthousiast over het LACCS-programma. Professionals weten steeds vaker de weg naar de opleidingen te vinden. En in steeds meer beleidsplannen staat LACCS prominent vermeld.

Prachtig natuurlijk, het is van groot belang dat ‘een Goed Leven’ centraal staat in de ondersteuning/onderwijs aan mensen met EVMB.

Maar wat vinden de grondleggers van het LACCS-programma (Karin de Geeter & Kirsten Munsterman) eigenlijk van al dit enthousiasme? Welke succesfactoren zijn er om daadwerkelijk LACCS te kunnen (gaan) werken? En wat zijn de valkuilen?

Kortom: een workshop over het verLACCSen van jouw groep, klas of organisatie.

Door: Kirsten Munsterman (De Geeter Munsterman), Stefan Stuivenberg (De Geeter Munsterman)

De Beweegliedjes is een nieuwe online muziekmethode voor iedereen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 4 maanden en 4 jaar. De liedjes van de Beweegliedjes zijn kort, eenvoudig en prikkelen de zintuigen.

Op ODC de Klim-op in Kampen wordt gewerkt met de Beweegliedjes. De liedjes worden methodisch ingezet in de kring. Zo ook bij Nolan.
Thuis heeft Nolan ook toegang tot de website en kunnen zijn ouders en broer samen met Nolan de liedjes bekijken, zingen en met hem meedoen. Voor Nolan is de situatie herkenbaar, zo is het thuis hetzelfde als op het dagverblijf!

Tijdens de workshop nemen we een kijkje op de website en leggen we uit waarom en hoe je de Beweegliedjes kunt gebruiken.  Als muziekactiviteit in de kring en thuis tijdens een dagelijkse situatie. Voor ouders, familie en begeleiders in de zorg geeft dit een frisse blik op muziek en is het een andere manier van contact maken. Natuurlijk gaan we jk ook doen, zingen en bewegen!
Al nieuwsgierig?! Kijk voor meer informatie op www.debeweegliedjes.nl

Door: Jitkse  Draijer (de Beweegliedjes), Simone Elderson

Geef het gezin Mooi Leven. Dan gaat het kind met de beperking weer floreren.

Maar begrijpen we de wereld van het gezin  en hoe kunnen zorg professionals daaraan  deelnemen?
Daar ontwikkelen we bouwstenen voor die het proces
van ouders, kind en professionals inzichtelijk maken. Om richting te geven op de weg naar Mooi Leven.

Ga mee ontdekken of je de weg en het proces herkent en help daardoor mee om onze bouwstenen te vervolmaken.

Door: Co de Gooyer (vader) en Janny Beernink (professional)

Geannuleerd

Een interactieve workshop, waarin de deelnemers het verschil kunnen ervaren tussen benaderd worden vanuit respect en waardigheid naar de ander en vanuit een ondoordachte, zelfzuchtige benaderingswijze. Met oefenvormen in beide manieren worden deelnemers bewuster van het eigen handelen.

Door: José van der Haven

Susan en mijn dochter Naomi spreken over het boek: Wat kies ik voor haar?’ aanpassen naar: ‘Wilma (moeder) en Susan (dochter) spreken over hun dochter en zus Naomi en het boek; Wat kies ik voor haar?

www.bovenhetmaaiveld.nu

Door: Wilma Klaassen, Susan Lek

‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. In deze workshop maakt u kennis met deze praktische werkwijze. Na een korte inleiding door Thyra Koeleman komen broer Maarten en zus Daniëlle aan bod en vertelt Maarten over zijn ervaringen met zijn zus die een ernstige meervoudige beperking heeft. Maarten laat zien hoe hij met Daniëlle communiceert en op welke manier hij de methodische werkwijze ‘Ervaar het maar’ toepast tijdens activiteiten die hij samen met zijn zus doet. Op deze wijze benutten zij beiden al hun mogelijkheden. Het is heel mooi om te zien hoe liefdevol, vanzelfsprekend en gelijkwaardig het contact is tussen broer en zus. Wij hopen u te ontmoeten.

Door: Thyra Koeleman (Ervaar het maar), Maarten Rutjes

Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) worden steeds ouder. Uit eerder onderzoek weten we dat er onder ouders van een kind met ZEVMB de angst bestaat dat zij overleefd worden door hun kind. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoeksproject naar de redenen achter deze angst en mogelijke manieren om deze angst te verkleinen. We doen dit aan de hand van interviews met ouders en broers/zussen van een volwassene met ZEVMB.

We richten ons op vragen als:
– Hoe voorzien ouders de kwaliteit van leven van hun kind als zij wegvallen?
– Wat zijn rollen die wegvallen als ouders wegvallen?
– Hoe kan het mogelijke gat dat ouders achterlaten (deels) opgevuld worden?
– Hoe kunnen ouders ondersteund worden om hun zorgen over de toekomst van hun kind te verkleinen?

Tijdens deze workshop zullen deze vragen belicht worden door Kasper Kruithof (uitvoerend onderzoeker op dit onderzoeksproject) en een moeder van volwassene met ZEVMB.

Door: Kasper Kruithof (Amsterdam UMC), Marga Nieuwenhuijse (Amsterdam UMC)

Leerlijn EMB: samen leren.
Sherpa is van mening dat ieder mens kan en wil leren. We vinden tevens dat je behaalde successen moet kunnen vieren! Dit is bij mensen met een EMB niet altijd iets wat vanzelfsprekend gebeurt.  We zien veel cliënten stappen zetten in hun ontwikkeling. Om recht te doen aan deze stappen, is de Leerlijn EMB ontwikkeld. Op dagbesteding EMB kijken we samen met verwanten naar mogelijkheden van iemand om te ontwikkelen en/of om vaardigheden te behouden. Door systematisch deze stappen te volgen, te borgen én te vieren, maken we iemands prestaties zichtbaar, en ook overdraagbaar. We hebben ervaren dat dit het zelfvertrouwen van de cliënt een fikse boost kan geven, en ook de eigen regie kan vergroten. In onze workshop vertellen we onze ervaringen en laten we zien hoe de leerlijn werkt. Je ziet hoe je deze gelijk voor je eigen kind of cliënt in kunt zetten en hoe je ontwikkelstappen kunt borgen.

Door: Hanna IJlst (Sherpa), Marije Calis – Rigter (Sherpa)

Mensen met EMB zijn vaak onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanning te uiten en beleven vaak onnodig stressmomenten. Hierdoor wordt hun gedrag in veel gevallen niet begrepen en kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. Het is essentieel om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor zelf-regie van deze doelgroep, voor het geven van betekenisvolle zorg om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Beter begrip en zorg leidt naast minder escalaties ook tot minder uitval bij zorgverleners.
Mentech Innovation heeft de HUME ontwikkeld, een digitaal product dat emoties zoals stress, verdriet, blijdschap en pijn kan meten in mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

Door: Erwin Meijnders (Mentech Innovation), Fransje van Oost (Mentech Innovation)

De overgang naar vervolg dagbesteding was voor Siebe en zijn moeder een spannend moment. Siebe is namelijk niet zo makkelijk te begrijpen. Hij praat niet. Hij laat door middel van zijn gedragingen zien wat hij nodig heeft en moeilijk vindt. Het kost tijd voor begeleiders om te leren hoe zij met Siebe om moeten gaan en te zien wat voor hem belangrijk is om de wereld te begrijpen. Op het KDC is een ‘Dit ben ik’ video persoonsbeeld gemaakt. In een ‘Dit ben ik’ video persoonsbeeld wordt in videobeelden met voice-over het gedrag van een cliënt inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen ‘nieuwe’ begeleiders gemakkelijker samen op weg met hun cliënt. Uit het dagelijks leven weten we allemaal dat samen op weg gaan makkelijker gaat als je iemand wat beter kent en zijn kleine en grote signalen makkelijker begrijpt. De moeder van Siebe neemt ons mee hoe de ‘Dit ben ik’ video haar en Siebe heeft geholpen in de overgang naar de vervolgplek. Ook hoort u in de workshop meer over de methode ‘Dit ben ik’.

Door: Corinna Mocking (Amerpoort), Wieneke Penninga (Amerpoort)

Misschien zie je na avonden lang en goed kijken tijdens het eten wel dat je client telkens zijn rechteroog dicht knijpt als je hem spruitjes geeft. Wat betekent dat dan? Het is aan jou om dat te onderzoeken; op die manier geef je betekenis aan het (kleine) signaal dat je ziet. Ga er over in gesprek met de omgeving en zo leren jullie samen de client beter kennen. En krijg je stap voor stap een beeld van wat de client nu eigenlijk vindt. Zo geef je hem een stem en kun je rekening gaan houden met zijn voorkeuren; daarmee geef je regie!

Door: Susan van Santvoort (Cello Zorg), Renate de Negro (Cello Zorg)

Pubers willen uitgedaagd worden! Of pubers met EMB niet?

Bij mensen met EMB zoeken we vaak naar wat er nodig is om aan te sluiten bij hun behoefte. Bij pubers zonder beperkingen merken we dat uitgedaagd worden ook een grote behoefte is. Wat vinden broers en zussen of leeftijdsgenoten leuk? Welke muziek, sport, vrijetijdsbesteding? En daarbij leer je ook je eigen grenzen kennen. Je wilt niet meer alles zoals je dat geleerd hebt van je ouders of je begeleiders. Als je op het randje van grenzen zit maakt dat het leven extra interessant!
Aan de hand van filmbeelden willen we hierover in discussie:
• Geldt dit ook voor pubers met EMB?
• Wat is daarin je eigen visie? Kan ik ook door een andere bril kijken?
• Is die bril anders voor ouders dan voor professionals?
• Hoe krijg je balans in rekening houden met behoeftes en uitdagen?

Door: Harriët Schoenmakers (Amerpoort), Nicole van den Dries

Sterre kan niet praten. In deze workshop ziet u hoe haar gezin omgaat met het inzetten van ondersteunde communicatie (OC) en u gaat zelf communiceren met hulpmiddelen.
De moeder van Sterre en een van haar zussen vertellen en laten zien hoe de relatie met Sterre is verbeterd dankzij OC. Door ‘ankergestuurde instructie’ blijft Sterre haar woordenschat uitbreiden. Iedereen in haar netwerk kan met Sterre communiceren en haar helpen om nieuwe dingen te leren.
Na het luisteren naar dit ervaringsverhaal is het tijd om zelf wat te doen. Net als Sterre gaat u communiceren met Proloquo2Go, een iOS app voor OC. En u gaat kennismaken met andere mogelijkheden om contact te maken met iemand die niet kan spreken. Metname met spraakknoppen, materialen (zoals activiteitenkaarten), pictogrammen en andere applicaties op de iPad. Daarnaast leert u hoe Sterre haar woordenschat blijft uitbreiden en waarom de inzet van de mensen om haar heen belangrijk is.

Door: Hanneke van Bakel (Stichting Milo), Nancy Geuze, Jade van Roij

Voor 8 kinderen met (zeer) ernstig meervoudige handicaps (CP-level III-V) is een 2 jaar durende pilot gedaan. Het ging om de toepassing van een andere revalidatiemethode dan de reguliere fysiotherapie. Het heet ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation, ofwel Biomechanische Revalidatie.
Tijdens het vorige EMB-congres in 2019 zijn de resultaten na 1 jaar ABR bij deze 8 kinderen al in beeld gebracht.
Dit jaar komt de vergelijking over de volle 2 jaar in beeld en bespreken we wat alle bevindingen en metingen kunnen betekenen voor mensen met (zeer) ernstig meervoudige handicaps.

Door: Jacqueline Gootjes (moeder van een kind dat al jarenlang de ABR volgt), Roeland Vollaard (onderzoeker)

14.00 - 15.00 uur | Ronde 2

Het beweegteam van Siza heeft een BAF training  om deelnemers te helpen meer te bewegen op de groep, in de woning of thuis. Meer dan 100 verschillende beweegkaarten zijn te gebruiken om samen spelletjes te doen in en om het huis. Door middel van een beweegposter  leren deelnemers hoe ze deze kunnen inzetten. Hoe leuk is het om samen met je familie, groepsleiding of vrienden actief bezig te zijn! Benieuwd? Kom naar onze workshop!

Door: Nenette Bosveld en Marco Otten (Siza)

De “Samen Zien” app is een hulpmiddel om eenvoudig videobeelden van een persoon met EMB te delen tussen hulpverleners en verwanten. Met als doel om het leven van de persoon leuker te maken.

Na het vaststellen van doelen en acties met het hele netwerk kunnen zowel begeleiders als verwanten met de “Samen Zien” app dagelijks videobeelden maken en hierbij een vraag aan het netwerk stellen. De videobeelden wordt automatisch opgeslagen in de app in de map die hoort bij het doel of de actie. De app werkt intuïtief en is inspirerend waardoor iedereen er graag mee werkt.

Wij hebben de app nu ingericht met de LACCS methode maar dit is eenvoudig aan te passen als een organisatie met een andere methodiek werkt.

Door: Tessa Cancillo – Siepe, Peter Oudt, Kitty Tersmette (Cordaan)

In de ondersteuning van iemand met EVMB maak je voortdurend afwegingen. Of je nou ouder bent of professional, Je wil zo goed mogelijk tegemoet komen aan iemands behoeften.  Maar in de praktijk ‘strijden’ de verschillende behoeften vaak met elkaar. Waar kies je dan voor?

– Jan slaat tijdens het tandenpoetsen steeds hard op zijn hoofd en schreeuwt. Moet je nog wel doorgaan met tandenpoetsen?

– Esther wil niet meedoen met de activiteiten die worden aangeboden op de dagbesteding. Verplicht je haar mee te doen of volg je haar in haar keuze?

– John is dol op het grote carnavalsfeest. Hij is daarna drie dagen ‘ontregeld’ en slaapt vrijwel niet. Moet hij de volgende keer nog wel mee naar het carnaval?

In deze interactieve workshop presenteren we de LACCS-wip, als middel om dergelijke vragen te bespreken en afwegingen te maken.

De workshop is geschikt voor zowel ouders als professionals die bekend zijn met het LACCS-programma.

Door: Daphne Krijgsheld (De Geeter Munsterman), Daphne Ramaker (De Geeter Munsterman)

Brussen zijn overal: je ziet ze thuis, op de woonvorm, in het kinderdagverblijf, bij het ouderinitiatief. Misschien hebben jullie zelfs al een brussengroep om meer met hen in contact te komen.

Of je nu voor het eerst van de term ‘brussen’ hoort of dat je ze al langer ziet .. in beide gevallen is deze workshop geschikt voor jou. Want handvatten hoe je (beter) met de brus communiceert zijn vooralsnog schaars.

Na de workshop ken je de leefwereld en belevingswereld waarin brussen opgroeien, de do’s en dont’s, en kijken we  naar een video waarin  een keur aan vragen aan bod die je kunt stellen. Vragen die verder gaan dan de vraag: “Hoe is het met jou?”

Lois Bruessing en Anjet van Dijken schreven op eigen wijze een zogenaamd ‘brussenboek’ om meer kennis te geven  over de  leefwereld en behoeften van deze groep broers en zussen.

Het fictieboek van Lois Bruessing heet “Dus ik ben een Brus” en Anjet schreef het praktische doeboek Broers-en zussenboek, voor en door brussen met een bijzondere broer of zus. Met het laatste boek gaan we tijdens de workshop aan de slag.

Door: Anjet van Dijken, Lois Bruessing

De Beweegliedjes is een nieuwe online muziekmethode voor iedereen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 4 maanden en 4 jaar. De liedjes van de Beweegliedjes zijn kort, eenvoudig en prikkelen de zintuigen.

Op ODC de Klim-op in Kampen wordt gewerkt met de Beweegliedjes. De liedjes worden methodisch ingezet in de kring. Zo ook bij Nolan.
Thuis heeft Nolan ook toegang tot de website en kunnen zijn ouders en broer samen met Nolan de liedjes bekijken, zingen en met hem meedoen. Voor Nolan is de situatie herkenbaar, zo is het thuis hetzelfde als op het dagverblijf!

Tijdens de workshop nemen we een kijkje op de website en leggen we uit waarom en hoe je de Beweegliedjes kunt gebruiken.  Als muziekactiviteit in de kring en thuis tijdens een dagelijkse situatie. Voor ouders, familie en begeleiders in de zorg geeft dit een frisse blik op muziek en is het een andere manier van contact maken. Natuurlijk gaan we jk ook doen, zingen en bewegen!
Al nieuwsgierig?! Kijk voor meer informatie op www.debeweegliedjes.nl

Door: Jitkse  Draijer (de Beweegliedjes), Simone Elderson

Een ernstig meervoudige beperking en visuele beperking gaan erg vaak samen. Wat houdt dit in en hoe worden droge cijfers omgezet in een praktisch verhaal? Visio zoekt actief samenwerking met ouders en verwanten om samen een zichtbeschrijving en het Visio Paspoort te maken. Dit is een kort en bondig verslag, in begrijpelijke taal. Hierdoor is voor de omgeving te begrijpen op welke afstand iemand gezichtsuitdrukkingen kan zien en kan communiceren. Ook  welke zintuigen het sterkst zijn ontwikkeld, dingen kan herkennen, welke verlichting optimaal is en spelmateriaal kan worden aangepast.

Ervaringsdeskundige moeder Gerry stelt haar zoon voor. Zij vertelt hoe de zichtbeschrijving van haar zoon tot stand is gekomen. Hoe heeft zij dit ervaren en wat heeft het haar en haar zoon gebracht.
In de workshop krijg je een inkijkje in de wereld van onderzoek naar het zien én de praktische vertaling naar het dagelijkse leven. Een interactieve en inzicht gevende workshop!

Door: Petra Groothuis (Visio), Jette Harmsen (Visio)

Geannuleerd

Een interactieve workshop, waarin de deelnemers het verschil kunnen ervaren tussen benaderd worden vanuit respect en waardigheid naar de ander en vanuit een ondoordachte, zelfzuchtige benaderingswijze. Met oefenvormen in beide manieren worden deelnemers bewuster van het eigen handelen.

Door: José van der Haven

Voor u als ouders is het dikwijls niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt.  Het doel van deze bijeenkomst is dat u beter uw weg kunt vinden en de goede zorg en ondersteuning krijgt waar uw kind/familielid behoefte aan heeft.

In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de zorgwetten sinds 2015 als Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo, maar ook over het PGB en cliëntondersteuning wordt u bijgepraat. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan de gemeente een PGB weigeren? Hoe zit het met hulpmiddelen en woningaanpassingen? Ook krijgt u advies hoe en waar u het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen.

Door: Dorien Kloosterman (KansPlus)

‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. In deze workshop maakt u kennis met deze praktische werkwijze. Na een korte inleiding door Thyra Koeleman komen broer Maarten en zus Daniëlle aan bod en vertelt Maarten over zijn ervaringen met zijn zus die een ernstige meervoudige beperking heeft. Maarten laat zien hoe hij met Daniëlle communiceert en op welke manier hij de methodische werkwijze ‘Ervaar het maar’ toepast tijdens activiteiten die hij samen met zijn zus doet. Op deze wijze benutten zij beiden al hun mogelijkheden. Het is heel mooi om te zien hoe liefdevol, vanzelfsprekend en gelijkwaardig het contact is tussen broer en zus. Wij hopen u te ontmoeten.

Door: Thyra Koeleman (Ervaar het maar), Maarten Rutjes

Hoe is het voor jouw kind om brus te zijn? Een workshop vol herkenning, erkenning en praktische tips om je kind te ondersteunen. Je ontdekt de speciale behoeften en emoties van kinderen met een bijzondere broer of zus en je ontvangt tips en tools om hiermee om te gaan zodat je jouw kind de aandacht kan geven die hij of zij nodig heeft.

Deze workshop duurt ongeveer 1,5 uur en wordt verzorgd door Femke Kuiper (zus van Brenda die spina bifida zwaar hersenletsel heeft) en Estelle De Hingh (kindercoach).

Door: Femke Kuiper (zus van Brenda) en Estelle De Hingh (kindercoach)

Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar gezin. Maar dat kan soms een flinke uitdaging zijn, zeker als je een kind met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) hebt. Om deze gezinnen te ondersteunen is het project Sterker Samen gestart. In dit project werken de Academische Werkplaats EMB en EMB Nederland samen om de gezinskwaliteit van leven van gezinnen met een kind met (Z)EVMB te vergroten.

In deze workshop delen we de eerste resultaten. Hoe gaat het met deze gezinnen? Welke factoren zijn van invloed op hun gezinskwaliteit van leven? Op welke vlakken gaat het wat minder en op welke vlakken gaat het juist goed? Ook bespreken we de verschillen in perspectief van vaders, moeders, broers en zussen als het gaat om de (gezins)kwaliteit van leven. De verzamelde kennis koppelen we aan persoonlijke ervaringen: beide onderzoekers hebben een gezinslid (respectievelijk dochter en zus) met beperkingen, en brengen op die manier wetenschap en ervaringskennis samen.

Door: Siméon Lahaije (RUG), Nicole van den Dries

We leven in een digitale wereld waarin er dagelijks nieuwe gadgets en toepassingen bijkomen die ons leven nog eenvoudiger en gemakkelijker kunnen maken.
Personen met EMB maken, in vergelijking met hun brussen, bij lange na nog geen gebruik van alle mogelijkheden die de huidige  digitale wereld te bieden heeft.

Terwijl de inzet van nieuwe technologie juist voor deze doelgroep het verschil kan maken op het gebied van o.a. zelfregie, communicatie, vrije tijdsbesteding, gezondheid en informatievoorziening.
In vergelijking met de traditionele hulpmiddelen zijn digitale toepassingen voor consumenten betaalbaarder, minder stigmatiserend en beter doorontwikkeld.
In deze workshop hopen we u te inspireren om zelf ook de mogelijkheden te ontdekken van digitale toepassingen voor consumenten.  We delen een aantal van de hulpvragen die we dagelijks in ons werk krijgen en demonstreren de  oplossingen die we ingezet hebben.

Door: Dick Lunenborg (Bartiméus)

Mensen met EMB zijn vaak onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanning te uiten en beleven vaak onnodig stressmomenten. Hierdoor wordt hun gedrag in veel gevallen niet begrepen en kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. Het is essentieel om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor zelf-regie van deze doelgroep, voor het geven van betekenisvolle zorg om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Beter begrip en zorg leidt naast minder escalaties ook tot minder uitval bij zorgverleners.
Mentech Innovation heeft de HUME ontwikkeld, een digitaal product dat emoties zoals stress, verdriet, blijdschap en pijn kan meten in mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

Door: Erwin Meijnders (Mentech Innovation), Fransje van Oost (Mentech Innovation)

Hoe circus kan helpen bij het creëren van betekenisvolle ervaringen.
Binnen Bartiméus hebben we in 2019 circuslessen geïntroduceerd voor mensen met doofblindheid en een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Dit was een groot succes dat we hebben afgesloten met een open les. Hierin konden artiesten (de cliënten), verwanten en begeleiders samen circus activiteiten beleven. Artiesten hebben hun grenzen verlegd en nieuwe dingen beleefd. En, het allerbelangrijkste: het plezier spatte ervan af!
Omdat de open les zo’n succes was willen we vaker circuslessen met begeleiders en verwanten gaan organiseren.
In deze workshop laten we een korte impressie zien van het circusproject. De professional en een verwant vertellen wat het circus heeft opgeleverd. Dit vanuit 3 perspectieven van:
-de artiesten
-de begeleiders
-de verwanten

Ook gaan we ervaren hoe het is om circus met een beperking te beleven.

Door: Cindy Niekerk (Bartiméus), Wim van de Berg

Misschien zie je na avonden lang en goed kijken tijdens het eten wel dat je client telkens zijn rechteroog dicht knijpt als je hem spruitjes geeft. Wat betekent dat dan? Het is aan jou om dat te onderzoeken; op die manier geef je betekenis aan het (kleine) signaal dat je ziet. Ga er over in gesprek met de omgeving en zo leren jullie samen de client beter kennen. En krijg je stap voor stap een beeld van wat de client nu eigenlijk vindt. Zo geef je hem een stem en kun je rekening gaan houden met zijn voorkeuren; daarmee geef je regie!

Door: Susan van Santvoort (Cello Zorg), Renate de Negro (Cello Zorg)

Samen met de deelnemers van de workshop kijken we naar wat een CCE-traject (Centrum voor Consultatie en Expertise) kan betekenen voor mensen met EMB en wat de meerwaarde van een frisse blik kan zijn. We nemen de deelnemers mee in het verhaal van een familie en hun kind. Aan de hand van beelden laten we zien wat het traject hen heeft opgeleverd.
Twijfel je of je het CCE kunt inschakelen? Kom dan zeker naar deze workshop!

Door: Annemiek Grijpma (Canzo)

Sterre kan niet praten. In deze workshop ziet u hoe haar gezin omgaat met het inzetten van ondersteunde communicatie (OC) en u gaat zelf communiceren met hulpmiddelen.
De moeder van Sterre en een van haar zussen vertellen en laten zien hoe de relatie met Sterre is verbeterd dankzij OC. Door ‘ankergestuurde instructie’ blijft Sterre haar woordenschat uitbreiden. Iedereen in haar netwerk kan met Sterre communiceren en haar helpen om nieuwe dingen te leren.
Na het luisteren naar dit ervaringsverhaal is het tijd om zelf wat te doen. Net als Sterre gaat u communiceren met Proloquo2Go, een iOS app voor OC. En u gaat kennismaken met andere mogelijkheden om contact te maken met iemand die niet kan spreken. Metname met spraakknoppen, materialen (zoals activiteitenkaarten), pictogrammen en andere applicaties op de iPad. Daarnaast leert u hoe Sterre haar woordenschat blijft uitbreiden en waarom de inzet van de mensen om haar heen belangrijk is.

Door: Hanneke van Bakel (Stichting Milo), Nancy Geuze, Jade van Roij

Wat als je als ouder altijd een deskundige dichtbij hebt? Kunt communiceren met een zorgprofessional op een makkelijke, veilige manier met het gemak van een app op je mobiel, tablet of real live met een Smart Glass.
En je zoveel mogelijk je kind de zorg kunt bieden die hij/zij nodig heeft zonder te veel inbreuk in je eigen huis met veel verschillende zorgverleners over de vloer. En toch de nabijheid waardoor je je gesteund voelt in je zorgen.
Daar gaat onze workshop over belicht vanuit professional en vanuit ouder.

Door: Louise de Wijk, Jolanda Elzinga

15.15 - 16.15 uur | Ronde 3

Brenda Dekker werkt als begeleider C op de Dagbesteding voor volwassenen.  Daarnaast is Brenda ambassadeur van de Driehoekskunde en verzorgt scholing over dit thema aan haar collega’s’ binnen Reinaerde. Floortje is 20 jaar, heeft Rett syndroom en bezoekt van maandag tot vrijdag groep Ervaren, waar Brenda werkzaam is. Yolanda van Boven is de moeder en auteur van Lieve Floortje.

Door Brenda (professional) en Yolanda (ouder), wordt regelmatig gesproken over de zorg en begeleiding van Floortje. Onze communicatie  wordt verbeeld in de driehoek waarbij  het draait om Floortje, en haar wensen en mogelijkheden leidend zijn.

Maar wat is nu de positie van het gezin in deze driehoek? Hoe ervaren broer en zus het om een kwetsbare zus te hebben? Welke dimensie geeft het ‘brus zijn’ aan hun leven?  Hoe gaan  ouders om met hun wensen en verantwoordelijkheden? Yolanda doet een boekje open en vertelt over de verbondenheid van haar drie bijzondere kids.

Welke rol hebben broer en zus binnen de dagbesteding? Maken zij deel uit van het netwerk in de driehoek? Brenda neemt je, letterlijk en figuurlijk, mee in de driehoekskunde.

Laten we samen kijken naar broers en zussen. Willen of moeten  zij een rol spelen binnen deze samenwerking? Is het van belang om hen een leven lang te betrekken in de driehoek? Of is het beter om die verantwoordelijkheid zo lang mogelijk uit te stellen? Hoe kunnen wij, professionals en ouders, brussen betrokken houden bij de zorg van hun bijzondere zus of broer? Of moeten wij hun positie versterken door het netwerk om hen heen bewuster te maken en te betrekken bij onze gezinnen?

Ga je mee op zoek naar verfrissende aanknopingspunten zodat het gezin, samen met ‘alle Floortjes’ en de professionals, de driehoek op een positieve manier in balans kan houden?!

Door: Yolanda van Boven, Brenda Dekker (Reinaerde)

De “Samen Zien” app is een hulpmiddel om eenvoudig videobeelden van een persoon met EMB te delen tussen hulpverleners en verwanten. Met als doel om het leven van de persoon leuker te maken.

Na het vaststellen van doelen en acties met het hele netwerk kunnen zowel begeleiders als verwanten met de “Samen Zien” app dagelijks videobeelden maken en hierbij een vraag aan het netwerk stellen. De videobeelden wordt automatisch opgeslagen in de app in de map die hoort bij het doel of de actie. De app werkt intuïtief en is inspirerend waardoor iedereen er graag mee werkt.

Wij hebben de app nu ingericht met de LACCS methode maar dit is eenvoudig aan te passen als een organisatie met een andere methodiek werkt.

Door: Tessa Cancillo – Siepe, Peter Oudt, Kitty Tersmette (Cordaan)

Steeds meer scholen en zorgorganisaties zijn enthousiast over het LACCS-programma. Professionals weten steeds vaker de weg naar de opleidingen te vinden. En in steeds meer beleidsplannen staat LACCS prominent vermeld.

Prachtig natuurlijk, het is van groot belang dat ‘een Goed Leven’ centraal staat in de ondersteuning/onderwijs aan mensen met EVMB.

Maar wat vinden de grondleggers van het LACCS-programma (Karin de Geeter & Kirsten Munsterman) eigenlijk van al dit enthousiasme? Welke succesfactoren zijn er om daadwerkelijk LACCS te kunnen (gaan) werken? En wat zijn de valkuilen?

Kortom: een workshop over het verLACCSen van jouw groep, klas of organisatie.

Door: Kirsten Munsterman (De Geeter Munsterman), Stefan Stuivenberg (De Geeter Munsterman)

Brussen zijn overal: je ziet ze thuis, op de woonvorm, in het kinderdagverblijf, bij het ouderinitiatief. Misschien hebben jullie zelfs al een brussengroep om meer met hen in contact te komen.

Of je nu voor het eerst van de term ‘brussen’ hoort of dat je ze al langer ziet .. in beide gevallen is deze workshop geschikt voor jou. Want handvatten hoe je (beter) met de brus communiceert zijn vooralsnog schaars.

Na de workshop ken je de leefwereld en belevingswereld waarin brussen opgroeien, de do’s en dont’s, en kijken we  naar een video waarin  een keur aan vragen aan bod die je kunt stellen. Vragen die verder gaan dan de vraag: “Hoe is het met jou?”

Lois Bruessing en Anjet van Dijken schreven op eigen wijze een zogenaamd ‘brussenboek’ om meer kennis te geven  over de  leefwereld en behoeften van deze groep broers en zussen.

Het fictieboek van Lois Bruessing heet “Dus ik ben een Brus” en Anjet schreef het praktische doeboek Broers-en zussenboek, voor en door brussen met een bijzondere broer of zus. Met het laatste boek gaan we tijdens de workshop aan de slag.

Door: Anjet van Dijken, Lois Bruessing

Geef het gezin Mooi Leven. Dan gaat het kind met de beperking weer floreren.

Maar begrijpen we de wereld van het gezin  en hoe kunnen zorg professionals daaraan  deelnemen?
Daar ontwikkelen we bouwstenen voor die het proces
van ouders, kind en professionals inzichtelijk maken. Om richting te geven op de weg naar Mooi Leven.

Ga mee ontdekken of je de weg en het proces herkent en help daardoor mee om onze bouwstenen te vervolmaken.

Door: Co de Gooyer (vader) en Janny Beernink (professional)

Een ernstig meervoudige beperking en visuele beperking gaan erg vaak samen. Wat houdt dit in en hoe worden droge cijfers omgezet in een praktisch verhaal? Visio zoekt actief samenwerking met ouders en verwanten om samen een zichtbeschrijving en het Visio Paspoort te maken. Dit is een kort en bondig verslag, in begrijpelijke taal. Hierdoor is voor de omgeving te begrijpen op welke afstand iemand gezichtsuitdrukkingen kan zien en kan communiceren. Ook  welke zintuigen het sterkst zijn ontwikkeld, dingen kan herkennen, welke verlichting optimaal is en spelmateriaal kan worden aangepast. .

Ervaringsdeskundige moeder Gerry stelt haar zoon voor. Zij vertelt hoe de zichtbeschrijving van haar zoon tot stand is gekomen. Hoe heeft zij dit ervaren en wat heeft het haar en haar zoon gebracht.
In de workshop krijg je een inkijkje in de wereld van onderzoek naar het zien én de praktische vertaling naar het dagelijkse leven. Een interactieve en inzicht gevende workshop!

Door: Petra Groothuis (Visio), Jette Harmsen (Visio)

Susan en mijn dochter Naomi spreken over het boek: Wat kies ik voor haar?’ aanpassen naar: ‘Wilma (moeder) en Susan (dochter) spreken over hun dochter en zus Naomi en het boek; Wat kies ik voor haar?

www.bovenhetmaaiveld.nu

Door: Wilma Klaassen, Susan Lek

Voor u als ouders is het dikwijls niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt.  Het doel van deze bijeenkomst is dat u beter uw weg kunt vinden en de goede zorg en ondersteuning krijgt waar uw kind/familielid behoefte aan heeft.

In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de zorgwetten sinds 2015 als Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo, maar ook over het PGB en cliëntondersteuning wordt u bijgepraat. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan de gemeente een PGB weigeren? Hoe zit het met hulpmiddelen en woningaanpassingen? Ook krijgt u advies hoe en waar u het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen.

Door: Dorien Kloosterman (KansPlus)

Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) worden steeds ouder. Uit eerder onderzoek weten we dat er onder ouders van een kind met ZEVMB de angst bestaat dat zij overleefd worden door hun kind. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoeksproject naar de redenen achter deze angst en mogelijke manieren om deze angst te verkleinen. We doen dit aan de hand van interviews met ouders en broers/zussen van een volwassene met ZEVMB.

We richten ons op vragen als:
– Hoe voorzien ouders de kwaliteit van leven van hun kind als zij wegvallen?
– Wat zijn rollen die wegvallen als ouders wegvallen?
– Hoe kan het mogelijke gat dat ouders achterlaten (deels) opgevuld worden?
– Hoe kunnen ouders ondersteund worden om hun zorgen over de toekomst van hun kind te verkleinen?

Tijdens deze workshop zullen deze vragen belicht worden door Kasper Kruithof (uitvoerend onderzoeker op dit onderzoeksproject) en een moeder van volwassene met ZEVMB.

Door: Kasper Kruithof (Amsterdam UMC), Marga Nieuwenhuijse (Amsterdam UMC)

Hoe is het voor jouw kind om brus te zijn? Een workshop vol herkenning, erkenning en praktische tips om je kind te ondersteunen. Je ontdekt de speciale behoeften en emoties van kinderen met een bijzondere broer of zus en je ontvangt tips en tools om hiermee om te gaan zodat je jouw kind de aandacht kan geven die hij of zij nodig heeft.

Deze workshop duurt ongeveer 1,5 uur en wordt verzorgd door Femke Kuiper (zus van Brenda die spina bifida zwaar hersenletsel heeft) en Estelle De Hingh (kindercoach).

Door: Femke Kuiper (zus van Brenda) en Estelle De Hingh (kindercoach)

Leerlijn EMB: samen leren.
Sherpa is van mening dat ieder mens kan en wil leren. We vinden tevens dat je behaalde successen moet kunnen vieren! Dit is bij mensen met een EMB niet altijd iets wat vanzelfsprekend gebeurt.  We zien veel cliënten stappen zetten in hun ontwikkeling. Om recht te doen aan deze stappen, is de Leerlijn EMB ontwikkeld. Op dagbesteding EMB kijken we samen met verwanten naar mogelijkheden van iemand om te ontwikkelen en/of om vaardigheden te behouden. Door systematisch deze stappen te volgen, te borgen én te vieren, maken we iemands prestaties zichtbaar, en ook overdraagbaar. We hebben ervaren dat dit het zelfvertrouwen van de cliënt een fikse boost kan geven, en ook de eigen regie kan vergroten. In onze workshop vertellen we onze ervaringen en laten we zien hoe de leerlijn werkt. Je ziet hoe je deze gelijk voor je eigen kind of cliënt in kunt zetten en hoe je ontwikkelstappen kunt borgen.

Door: Hanna IJlst (Sherpa), Marije Calis – Rigter (Sherpa)

We leven in een digitale wereld waarin er dagelijks nieuwe gadgets en toepassingen bijkomen die ons leven nog eenvoudiger en gemakkelijker kunnen maken.
Personen met EMB maken, in vergelijking met hun brussen, bij lange na nog geen gebruik van alle mogelijkheden die de huidige  digitale wereld te bieden heeft.

Terwijl de inzet van nieuwe technologie juist voor deze doelgroep het verschil kan maken op het gebied van o.a. zelfregie, communicatie, vrije tijdsbesteding, gezondheid en informatievoorziening.
In vergelijking met de traditionele hulpmiddelen zijn digitale toepassingen voor consumenten betaalbaarder, minder stigmatiserend en beter doorontwikkeld.
In deze workshop hopen we u te inspireren om zelf ook de mogelijkheden te ontdekken van digitale toepassingen voor consumenten.  We delen een aantal van de hulpvragen die we dagelijks in ons werk krijgen en demonstreren de  oplossingen die we ingezet hebben.

Door: Dick Lunenborg (Bartiméus)

De overgang naar vervolg dagbesteding was voor Siebe en zijn moeder een spannend moment. Siebe is namelijk niet zo makkelijk te begrijpen. Hij praat niet. Hij laat door middel van zijn gedragingen zien wat hij nodig heeft en moeilijk vindt. Het kost tijd voor begeleiders om te leren hoe zij met Siebe om moeten gaan en te zien wat voor hem belangrijk is om de wereld te begrijpen. Op het KDC is een ‘Dit ben ik’ video persoonsbeeld gemaakt. In een ‘Dit ben ik’ video persoonsbeeld wordt in videobeelden met voice-over het gedrag van een cliënt inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen ‘nieuwe’ begeleiders gemakkelijker samen op weg met hun cliënt. Uit het dagelijks leven weten we allemaal dat samen op weg gaan makkelijker gaat als je iemand wat beter kent en zijn kleine en grote signalen makkelijker begrijpt. De moeder van Siebe neemt ons mee hoe de ‘Dit ben ik’ video haar en Siebe heeft geholpen in de overgang naar de vervolgplek. Ook hoort u in de workshop meer over de methode ‘Dit ben ik’.

Door: Corinna Mocking (Amerpoort), Wieneke Penninga (Amerpoort)

Hoe circus kan helpen bij het creëren van betekenisvolle ervaringen.
Binnen Bartiméus hebben we in 2019 circuslessen geïntroduceerd voor mensen met doofblindheid en een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Dit was een groot succes dat we hebben afgesloten met een open les. Hierin konden artiesten (de cliënten), verwanten en begeleiders samen circus activiteiten beleven. Artiesten hebben hun grenzen verlegd en nieuwe dingen beleefd. En, het allerbelangrijkste: het plezier spatte ervan af!
Omdat de open les zo’n succes was willen we vaker circuslessen met begeleiders en verwanten gaan organiseren.
In deze workshop laten we een korte impressie zien van het circusproject. De professional en een verwant vertellen wat het circus heeft opgeleverd. Dit vanuit 3 perspectieven van:
-de artiesten
-de begeleiders
-de verwanten

Ook gaan we ervaren hoe het is om circus met een beperking te beleven.

Door: Cindy Niekerk (Bartiméus), Wim van de Berg

Pubers willen uitgedaagd worden! Of pubers met EMB niet?

Bij mensen met EMB zoeken we vaak naar wat er nodig is om aan te sluiten bij hun behoefte. Bij pubers zonder beperkingen merken we dat uitgedaagd worden ook een grote behoefte is. Wat vinden broers en zussen of leeftijdsgenoten leuk? Welke muziek, sport, vrijetijdsbesteding? En daarbij leer je ook je eigen grenzen kennen. Je wilt niet meer alles zoals je dat geleerd hebt van je ouders of je begeleiders. Als je op het randje van grenzen zit maakt dat het leven extra interessant!
Aan de hand van filmbeelden willen we hierover in discussie:
• Geldt dit ook voor pubers met EMB?
• Wat is daarin je eigen visie? Kan ik ook door een andere bril kijken?
• Is die bril anders voor ouders dan voor professionals?
• Hoe krijg je balans in rekening houden met behoeftes en uitdagen?

Door: Harriët Schoenmakers (Amerpoort), Nicole van den Dries

Samen met de deelnemers van de workshop kijken we naar wat een CCE-traject (Centrum voor Consultatie en Expertise) kan betekenen voor mensen met EMB en wat de meerwaarde van een frisse blik kan zijn. We nemen de deelnemers mee in het verhaal van een familie en hun kind. Aan de hand van beelden laten we zien wat het traject hen heeft opgeleverd.
Twijfel je of je het CCE kunt inschakelen? Kom dan zeker naar deze workshop!

Door: Annemiek Grijpma (Canzo)

Voor 8 kinderen met (zeer) ernstig meervoudige handicaps (CP-level III-V) is een 2 jaar durende pilot gedaan. Het ging om de toepassing van een andere revalidatiemethode dan de reguliere fysiotherapie. Het heet ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation, ofwel Biomechanische Revalidatie.
Tijdens het vorige EMB-congres in 2019 zijn de resultaten na 1 jaar ABR bij deze 8 kinderen al in beeld gebracht.
Dit jaar komt de vergelijking over de volle 2 jaar in beeld en bespreken we wat alle bevindingen en metingen kunnen betekenen voor mensen met (zeer) ernstig meervoudige handicaps.

Door: Jacqueline Gootjes (moeder van een kind dat al jarenlang de ABR volgt), Roeland Vollaard (onderzoeker)

Wat als je als ouder altijd een deskundige dichtbij hebt? Kunt communiceren met een zorgprofessional op een makkelijke, veilige manier met het gemak van een app op je mobiel, tablet of real live met een Smart Glass.
En je zoveel mogelijk je kind de zorg kunt bieden die hij/zij nodig heeft zonder te veel inbreuk in je eigen huis met veel verschillende zorgverleners over de vloer. En toch de nabijheid waardoor je je gesteund voelt in je zorgen.
Daar gaat onze workshop over belicht vanuit professional en vanuit ouder.

Door: Louise de Wijk, Jolanda Elzinga