Logo Rijksoverheid

Workshops

Het EMB Congres omvat een dagprogramma gevuld met plenaire presentaties, verschillende parallelsessies en een informatiemarkt. Hieronder vind je een overzicht van de workshop die worden aangeboden. Let op: onderstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
Klik hier om je in te schrijven en kies jouw workshops. Heb je je al ingeschreven voordat het programma bekend was? Je hebt dan een e-mail ontvangen met instructies op workshops te kiezen. Heb je deze e-mail niet ontvangen stuur dan een e-mail naar info@embcongres.nl.

11.15 - 12.15 uur | Ronde 1

Er loopt momenteel een onderzoek wat gaat over vergroting van communicatie door middel van oogbestuurde spraakcomputers bij vrouwen met Rett in Nederland.
Momenteel zijn we bezig om te onderzoeken of we een cliënt met Rett syndroom die bij ons woont ook kunnen leren om te gaan met een oogbestuurde computer. We zijn nog in de beginfase waar we ons bezighouden hoe de cliënt reageert op de computer, welke computersysteem het meest passend is, hoe we deze gaan financieren en welke begeleiding van de omgeving nodig is om dit traject ook te kunnen starten. De proefsessie was hoopvol. Ze kon binnen 5 minuten met haar ogen een filmpje opstarten van haar favoriete serie. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als deze cliënt leert om met haar ogen aan te kunnen wijzen wat ze wil, hoe ze zich voelt enz. En wat zou deze manier van communiceren kunnen betekenen voor andere cliënten met EMB?

Door: Pluryn

Door als ouder en professional het kind, de cliënt te laten schitteren geven wij hem of haar de mogelijkheid zich te ontwikkelen als een groeibriljant.
Door Renske Mutsaers en Yolanda van Boven.
Wij willen je inzicht geven in het belang van ‘presume competence’ bij mensen met EMB. Herken en erken het belang van samenwerking waarin wederzijds respect en vertrouwen de basis leggen voor groei en ontwikkeling. We hopen dat ons verhaal je inspireert om het kind, de cliënt als volwaardige gesprekspartner te zien en de kans te geven te schitteren als groeibriljant.
‘Het effect van onwetendheid, onbegrip en stigma’s is de grootste beperking voor ieder mens. Het is tijd voor herbezinning.’

Renske Mutsaers werkt als Behandelaar Ondersteunde Communicatie. Tegen de gevestigde orde in, waarbij een kind onderaan moet beginnen en zich moet bewijzen voor het een stap verder kan maken, veronderstelt Renske dat deze vaardigheden aanwezig zijn bij haar cliënten. Vanuit deze ‘top down’ visie creëert ze kansen. Zij gaat uit van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van het brein waaruit blijkt dat ieder mens potentie heeft om te leren en biedt leer- en lesmateriaal dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt.
Een vernieuwende en positieve kijk binnen de wereld van EMB.
Floortje is onze groeibriljant. Floortje heeft Rett syndroom. Haar vaardigheden in communicatie en cognitie zijn jarenlang onderschat op basis van kennis rondom EMB en het Rett syndroom en op basis van één test. Haar ontwikkelingsleeftijd werd beschreven tussen de 6-9 maanden. Deze gegevens waren leidend voor de benadering. Er was geen enkele verwachting dat Floortje zou kunnen leren en zij werd niet aangemoedigd om zich te ontwikkelen. Zij werd jarenlang ondervraagd en haar gedachten bleven gevangen in haar lichaam.
Ik ben Yolanda van Boven, moeder van drie kinderen. Floortje is mijn oudste dochter met Rett syndroom, dat haar op vele vakken beperkt. Een trotse en liefhebbende ouder gaat echter altijd op zoek naar mogelijkheden die hoop en houvast bieden. Je wilt het beste voor je kind, eruit halen wat erin zit! Hoe frustrerend is het als je dan tegen een muur van onbegrip en onwil aanloopt. Mijn kind moet zich keer op keer bewijzen en omdat de zorg-hulpverleners zich vasthouden aan testresultaten en protocollen.

Door: “lieve Floortje”

Sinds februari 2018 krijgen acht kinderen van de Klas op Wielen een behandeling die zich richt op bindweefselstructuren van het lichaam, vanuit biomechanische principes. In plaats van de “normale” revalidatiebehandeling die zich richt op het “trainen” of anders laten functioneren van spieren en botten.
Tijdens deze workshop wordt het behandelconcept toegelicht, en kunnen de deelnemers ook voelen wat de impact van de verschillende technieken is.
De naam van het behandelconcept is ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabiliation. Revalidatie op biomechanische grondslag dus.
De workshop wordt gegeven door een moeder die dankzij haar zoon in aanraking is gekomen met dit concept, en inmiddels in Hasselt (Belgie) het ABR-steunpunt heeft opgezet, samen met Roeland Vollaard vanuit de Klas op Wielen die meer zal vertellen over de aangetoonde effecten van het eerste jaar ABR bij de acht kinderen.

Door: Stichting Klas op Wielen

Mensen met een meervoudige beperking staan nog te vaak aan de zijlijn van hun eigen leven.
Ze doen nog te vaak niet echt mee!

Deze workshop gaat over het belang van meedoen, een rol hebben, invloed uit mogen oefenen, ook voor mensen met een EMB. Over waarom inschakelen zo wezenlijk is en wat dat betekent in je dagelijkse werk als begeleider.

Het doel van deze enthousiasmerende workshop is dat je je werk met meer voldoening en plezier kunt doen.

Door: Estinea

Als slapen spannend is…

Een goede slaap is de basis van het bestaan, verstoorde slaap kan een heel leven ontregelen. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben vaker last van verstoorde slaap dan anderen en de gevolgen daarvan worden nog niet altijd vanzelf herkend. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor slaap en slaapproblemen!

Zo weten we inmiddels dat we veel kunnen doen aan inzetten op een zo goed mogelijk slaap/waakritme. We weten óók dat slaapproblemen onderverdeelt kunnen worden in problemen die vooral veroorzaakt worden door de omgeving en slaapproblemen die van binnenuit de persoon ontstaan.

Naast vele lichamelijke aandachtspunten, speelt bij mensen met een EMB vaak ook een angst om alleen te zijn in de nacht. Een nacht duurt erg lang als je bang bent…..

In deze workshop delen we onze ervaringen op het gebied van slaapherstel bij angstige mensen; hoe hebben we dat gedaan? Wat leverde dit op en wat kun jij doen?

We nemen je in vogelvlucht mee in de wereld van de slaap en kijken vooral ook hoe we om zouden kunnen gaan met angst in de nacht.

Door: Sherpa/kenniskring Slaap

Alja van Maanen, ervaringsdeskundige ouder, vertelt hoe groot de impact is van een emb kind op het hele gezin. Samen met u en Karien de Munter, begeleidster van haar 6-jarige dochter met het Rett syndroom, bespreekt ze hoe je als professional en ouder samen kunt schitteren in de zorg voor een emb kind, als gelijkwaardige partners. Waar loop je tegenaan van beide kanten? Wat zijn valkuilen? Wat is oudergericht werken?

Door: Novastar

‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van kinderen en volwassenen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. Deze praktische workshop wordt samen met Pieter Zuidema gegeven, ouder van 3 dochters waarvan 1 dochter met een verstandelijke beperking.
Na de algemene inleiding geven we allerlei praktische activiteiten, tips en adviezen die direct toe te passen zijn bij uw kind of in de werksituatie. Laat u inspireren bij deze sprankelende workshop. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Door: Ervaar het maar

Wij willen graag mensen meenemen in de initiatieven die wij ondernomen hebben om mensen met een beperking te laten integreren in de maatschappij. Samen, ontmoeten zijn hierin de sleutelwoorden.

Door: Visio

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van concrete voorbeelden/casussen nagedacht over hoe je iemand met een ernstig meervoudige beperking kunt betrekken bij het afscheid van iemand die gaat sterven of gestorven is. Wat kun je zeggen, hoe maak je dingen tastbaar en zichtbaar, passend bij wat iemand kan begrijpen. Welke materialen zijn er beschikbaar op dit gebied. En ook hoe kun je in de periode na het overlijden ondersteunen bij het verlies.

Door: `s Heeren Loo

We leven in een digitale wereld waar niets onmogelijk lijkt; technologie is overal en is met ons leven verweven. Dit is minder vanzelfsprekend voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Bartiméus wil dat iedereen kan meedoen en juist voor deze groep biedt technologie een enorme meerwaarde! Mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen met technologie dingen kan doen die voorheen niet mogelijk waren.

Op een eenvoudige- en snelle manier kan consumententechnologie ingezet worden om zelfstandigheid en kwaliteit van leven bij deze doelgroep te vergroten. Het Bartiméus FabLab heeft grote kennis op het gebied van technologie en beperking en ontwikkelde binnen haar innovatielab een werkwijze waar op systematische wijze technologie ingezet kan worden bij mensen met EMB. Tijdens deze workshop lichten we deze werkwijze toe en gaan de deelnemers als ware ‘Willie Wortels’ zelf praktisch aan de slag met verschillende vormen van technologie.

Door: Bartiméus

Binnen Amerpoort is de rouwkubus ontwikkeld en is het gebruik onderzocht door onderzoeker Marjon Verboom. De rouwkubus is een hulpmiddel bij rouw en verlies. Ook is er een training rouw- en verliesverwerking ontwikkeld waarin de rouwkubus een centrale rol speelt.
Begeleiders en gedragsdeskundige van een EMB-woning hebben deze training gevolgd. Onderzoeker en gedragsdeskundige vertellen graag over hun ervaringen!

Door: Amerpoort

Iedereen heeft behoefte aan mensen om zich heen die zien hoe het met je gaat en hier gepast op reageren. Een arm om je heen bij verdriet, kalmeren bij stress, maar ook samen blijdschap vieren. Bij mensen met EMB kan dit soms lastig zijn om in te schatten. Dit komt onder andere doordat signalen van spanning, blijdschap of verdriet subtiel en moeilijk te herkennen kunnen zijn. Hoe weten we hoe we moeten reageren, als we niet goed kunnen zien hoe iemand zich voelt?

We hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor ouders en professionals, genaamd ‘checklist Aansluiten & Stimuleren’. Door naar heel concreet gedrag te kijken, helpt de checklist om signalen van spanning en emotie te signaleren. Ouders en professionals krijgen handreikingen over hoe je kunt reageren bij bepaalde mate van spanning. Er is ook een App ontwikkeld, zodat u de checklist altijd bij de hand heeft!

In deze workshop geven we uitleg over de checklist en gaan we deze ook gebruiken. We zijn benieuwd of het u ook kan helpen!

Door: Vrije Universiteit Amsterdam

“Hoe zorgen we voor een toegankelijk en gedigitaliseerd lesaanbod voor onze ernstig meervoudig beperkte leerlingen, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen, zoals Plancius?”. Tijdens deze workshop wordt een uitleg gegeven over het ontstaan van bovenstaande versnellingsvraag. Het proces van de samenwerking wordt besproken en er wordt getoond wat het resultaat is. Dit is een startpagina van digitaal lesmateriaal voor EMB en een communicatieplatform “versnellingsvraag EMB” waarin leerkrachten en andere betrokkenen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en dingen kunnen delen. Er worden wat lesvoorbeelden getoond en aan het einde van de presentatie is er tijd om verzoeken te doen voor het opzoeken van lessen of het stellen van vragen.

Door: Hub Noord-Brabant

In hoeverre verbind je je als professional aan het gezin waar je zorg verleent?
Hoe houd je de relatie professioneel en ga je toch de verbinding aan?
Hoe spreek je elkaar aan en wat doe je met adviezen?
Mieke Hardeman is ervaringsdeskundige en ouder van een zoon met een ernstig verstandelijke beperking.
Joyce Heijnsdijk is trainer en ambulant begeleider.
Ze gaan met u in gesprek over afstand en nabijheid.
Waar ligt de grens en hoe werkt dat voor hen?

Door: Mieke Hardeman & Joyce Heijnsdijk

Elke schittering staat voor de verbinding tussen ouder, verwant, kind, vrijwilliger en professional. Werken om het mooiste uit de verbinding te halen. Interactief slijpen we samen de briljant nog mooier.

Door: NabijNetwerk

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: “Deze persoon met (Z) EVMB is zo gevoelig, hij of zij lijkt feilloos aan te voelen dat ik m`n dag niet heb, of dat ik juist heel vrolijk ben vandaag”. Nou dat klopt ook, die gevoeligheid is er. Aan de hand van hele concrete voorbeelden verteld Willem Rijsenbrij, over wat Jaap-Willem, zijn zoon met EVMB, nodig heeft en wat hij als vader daarin voor hem kan betekenen. Annemiek Grijpma, GZ Psycholoog, zal deze voorbeelden aanvullen met praktische oefeningen, o.a. over ademhalen en met achterliggende theorie. In dit uur staan we samen stil, duiken we het thema” bewuste aanwezigheid” in en gaan we aan de slag. Zodat je na deze workshop de deur uitloopt met praktische tips om het contact met de persoon met (Z)EVMB te kunnen verdiepen.

Door: Canzo

Wat je niet voelt…,
Wanneer je je lichaam niet optimaal kunt ervaren
Wanneer je te weinig of te veel geprikkeld wordt.
Wanneer je niet alert bent
… kun je niet zingen
Kun je niet beleven
Kun je niet doen
Kun je niet ontwikkelen

Wat je niet voelt kun je niet zingen. Wat doet muziektherapeutische interventie ‘de Beweegliedjes’ met je alertheid, met het ontdekken van de wereld om je heen en met je ontwikkeling? ‘De Beweegliedjes’ zijn korte eenvoudige liedjes welke zintuigen prikkelen en beleving en alertheid stimuleren. ‘de Beweegliedjes’ zijn op dit moment in ontwikkeling en medio 2019 online beschikbaar op www.debeweegliedjes.nl. In deze workshop gaan we ontdekken wat ‘de Beweegliedjes’ doen met je alertheid. We gaan je meenemen naar bewustwording wat muziek met je doet, wat zingen met je doet en wat de invloed van het daarbij prikkelen van zintuigen met je doet. We gaan in deze workshop doen maar ook uitleggen waarom we de inzet van muziek belangrijk vinden.

Door: Jitske Draijer Zang | Philadelphia Zorg

Onze nieuwste voorstelling ‘Spiegel voor mensen met evmb’ is in november 2018 in première gegaan. De ondertitel luidt ‘Kijk met je hart, met je ogen zie je niets’. (citaat van Le Petit Prince).

Kijk eens naar jezelf. Wie is dat daar in de spiegel? Je ziet jezelf, we zien elkaar. Echte schoonheid zit van binnen.

Kunst in de zorg met als doel contact maken. Dat doen we door middel van spiegels, muziek en geluid, smijtpoppen en prachtige handpoppen.

Elco speelt een stukje van de voorstelling voor jullie zodat je het zelf beleeft. Daarna gaat hij actief met je aan de slag om je te begeleiden in het contact maken met mensen met een intensieve zorgvraag. Een voorproefje van onze inspirerende trainingen.

Door: de Lachende Zon, theater van de zintuigen

13.45 - 14.45 uur | Ronde 2

Er loopt momenteel een onderzoek wat gaat over vergroting van communicatie door middel van oogbestuurde spraakcomputers bij vrouwen met Rett in Nederland.
Momenteel zijn we bezig om te onderzoeken of we een cliënt met Rett syndroom die bij ons woont ook kunnen leren om te gaan met een oogbestuurde computer. We zijn nog in de beginfase waar we ons bezighouden hoe de cliënt reageert op de computer, welke computersysteem het meest passend is, hoe we deze gaan financieren en welke begeleiding van de omgeving nodig is om dit traject ook te kunnen starten. De proefsessie was hoopvol. Ze kon binnen 5 minuten met haar ogen een filmpje opstarten van haar favoriete serie. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als deze cliënt leert om met haar ogen aan te kunnen wijzen wat ze wil, hoe ze zich voelt enz. En wat zou deze manier van communiceren kunnen betekenen voor andere cliënten met EMB?

Door: Pluryn

Een fijn alternatief voor ‘ontwikkelingsleeftijden’ en ‘IQ-cijfers’ is het zogenaamde ‘Ontwikkelingsdenken’. De ontwikkeling wordt hierin opgedeeld in drie fasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase.
Het vaststellen van de fase waarin iemand zit is echter niet zo eenvoudig.
In deze workshop presenteren we een nieuw hulpmiddel. Dit hulpmiddel kun je gebruiken bij het voeren van gesprekken over die ontwikkelingsfasen. Speels en serieus tegelijkertijd!

Let op: de drie ontwikkelingsfasen worden in deze workshop NIET uitgelegd. Die kennis wordt bekend verondersteld.

Door: de Geeter & Munsterman Orthopedagogen

Sinds februari 2018 krijgen acht kinderen van de Klas op Wielen een behandeling die zich richt op bindweefselstructuren van het lichaam, vanuit biomechanische principes. In plaats van de “normale” revalidatiebehandeling die zich richt op het “trainen” of anders laten functioneren van spieren en botten.
Tijdens deze workshop wordt het behandelconcept toegelicht, en kunnen de deelnemers ook voelen wat de impact van de verschillende technieken is.
De naam van het behandelconcept is ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabiliation. Revalidatie op biomechanische grondslag dus.
De workshop wordt gegeven door een moeder die dankzij haar zoon in aanraking is gekomen met dit concept, en inmiddels in Hasselt (Belgie) het ABR-steunpunt heeft opgezet, samen met Roeland Vollaard vanuit de Klas op Wielen die meer zal vertellen over de aangetoonde effecten van het eerste jaar ABR bij de acht kinderen.

Door: Stichting Klas op Wielen

Maak kennis met de muziekmethode ZOEM. Deze muziekmethode biedt de begeleider of ouder praktische handvatten om het leven van mensen met EMB te verrijken met meer muziek. We nemen jullie mee in het zoeken naar mogelijkheden om de muzieksmaak te leren kennen en te verbreden, de eigen invloed op de muziekkeuze en wijze van muziekbeleving te vergroten.

Door: psychologenpraktijk van Burgsteden

Als slapen spannend is…

Een goede slaap is de basis van het bestaan, verstoorde slaap kan een heel leven ontregelen. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben vaker last van verstoorde slaap dan anderen en de gevolgen daarvan worden nog niet altijd vanzelf herkend. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor slaap en slaapproblemen!

Zo weten we inmiddels dat we veel kunnen doen aan inzetten op een zo goed mogelijk slaap/waakritme. We weten óók dat slaapproblemen onderverdeelt kunnen worden in problemen die vooral veroorzaakt worden door de omgeving en slaapproblemen die van binnenuit de persoon ontstaan.

Naast vele lichamelijke aandachtspunten, speelt bij mensen met een EMB vaak ook een angst om alleen te zijn in de nacht. Een nacht duurt erg lang als je bang bent…..

In deze workshop delen we onze ervaringen op het gebied van slaapherstel bij angstige mensen; hoe hebben we dat gedaan? Wat leverde dit op en wat kun jij doen?

We nemen je in vogelvlucht mee in de wereld van de slaap en kijken vooral ook hoe we om zouden kunnen gaan met angst in de nacht.

Door: Sherpa/kenniskring Slaap

De workshop gaat over het anders kijken naar snoezelmateriaal. Nu wordt meestal materiaal gekocht en daarna pas gekeken hoe en voor het ingezet kon worden. Het moet juist andersom, het materiaal uitkiezen naar aanleiding van de zorgvraag.

Door: Barry Emons Aangepast spelmateriaal

‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van kinderen en volwassenen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. Deze praktische workshop wordt samen met Pieter Zuidema gegeven, ouder van 3 dochters waarvan 1 dochter met een verstandelijke beperking.
Na de algemene inleiding geven we allerlei praktische activiteiten, tips en adviezen die direct toe te passen zijn bij uw kind of in de werksituatie. Laat u inspireren bij deze sprankelende workshop. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Door: Ervaar het maar

Voor de uitvoering van een behandelplan is een therapeut/behandelaar vaak afhankelijk van het team rondom een cliënt. Soms voelt het voor een therapeut als een hele uitdaging om een team ‘mee’ te krijgen in zo’n aanpak.
Hoe adviseer je een team op zo’n manier, dat adviezen ook daadwerkelijk opgevolgd worden? Hoe motiveer je een team om echt aan de slag te gaan én vol te houden?

Door: Vitale Zorgverlener

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van concrete voorbeelden/casussen nagedacht over hoe je iemand met een ernstig meervoudige beperking kunt betrekken bij het afscheid van iemand die gaat sterven of gestorven is. Wat kun je zeggen, hoe maak je dingen tastbaar en zichtbaar, passend bij wat iemand kan begrijpen. Welke materialen zijn er beschikbaar op dit gebied. En ook hoe kun je in de periode na het overlijden ondersteunen bij het verlies.

Door: `s Heeren Loo

Graag willen we iets vertellen over de werkwijze van het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise, in relatie tot mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen.

Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. We laten zien hoe we kijken naar probleemgedrag en aan de hand van een casus nemen we je mee in onze werkwijze. Bij het CCE worden relatief weinig mensen met ernstig meervoudige beperkingen aangemeld. We vragen ons af hoe dat komt en laten zien wat we voor hen kunnen betekenen. De begeleiding van deze jonge vrouw met ernstig meervoudige beperkingen was best goed op orde maar toch had men het gevoel dat men er niet precies de vinger achter kreeg. Waarom huilde ze zo vaak?

Meer weten, kom naar onze workshop.

Door: Centrum voor Consultatie en Expertise

Binnen Amerpoort is de rouwkubus ontwikkeld en is het gebruik onderzocht door onderzoeker Marjon Verboom. De rouwkubus is een hulpmiddel bij rouw en verlies. Ook is er een training rouw- en verliesverwerking ontwikkeld waarin de rouwkubus een centrale rol speelt.
Begeleiders en gedragsdeskundige van een EMB-woning hebben deze training gevolgd. Onderzoeker en gedragsdeskundige vertellen graag over hun ervaringen!

Door: Amerpoort

Lilli Nielsen is de grondlegger van active learning. In deze workshop is aandacht voor wat active learning inhoudt, welke doelgroep we hiermee willen bereiken en welke begeleidingstechnieken worden toegepast. Er is aandacht voor hoe je dit samen met ouders in de eigen situatie toe kunt passen. Welke materialen worden in de active learning gebruikt en hoe kun je deze thuis eenvoudig toepassen? Een moeder vertelt hoe zij dit bij haar zoon toepaste, welke stappen hij hierdoor heeft gemaakt en welk plezier hij ondervond. Tevens vult een collega aan met haar ervaringen van de active learning bij volwassen cliënten. Ook daar spat het plezier er soms af en kunnen cliënten met behulp van deze methode samen met de begeleider schitteren.

Door: Visio

“Hoe zorgen we voor een toegankelijk en gedigitaliseerd lesaanbod voor onze ernstig meervoudig beperkte leerlingen, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen, zoals Plancius?”. Tijdens deze workshop wordt een uitleg gegeven over het ontstaan van bovenstaande versnellingsvraag. Het proces van de samenwerking wordt besproken en er wordt getoond wat het resultaat is. Dit is een startpagina van digitaal lesmateriaal voor EMB en een communicatieplatform “versnellingsvraag EMB” waarin leerkrachten en andere betrokkenen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en dingen kunnen delen. Er worden wat lesvoorbeelden getoond en aan het einde van de presentatie is er tijd om verzoeken te doen voor het opzoeken van lessen of het stellen van vragen.

Door: Hub Noord-Brabant

Zie Zo Zintuigen is een workshop om kennis te maken met onze 7 zintuigen! De mensen gaan ervaren hoe al deze zintuigen samenwerken om ons informatie te geven. We gaan lichaamsgericht werken, knutselen, bewegen en bewogen worden, muziek ervaren op je lichaam en een belevingsverhaal ervaren. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Kortom een hele praktische en interactieve workshop. Samen met een collega en een ouder wordt dit vorm gegeven. Deze ouder gaat iets vertellen over de werkzaamheden die ik doe met haar zoon en we laten wat filmpjes en foto’s zien om de praktijk link te leggen vanuit de workshop naar haar zoon om herkenning van de deelnemers te krijgen. Zo kunnen we laten zien hoe haar zoon schittert bij de activiteiten vanuit verschillende methoden die de deelnemers gaan ervaren!

Door: Crea Coaching

Elke schittering staat voor de verbinding tussen ouder, verwant, kind, vrijwilliger en professional. Werken om het mooiste uit de verbinding te halen. Interactief slijpen we samen de briljant nog mooier.

Door: NabijNetwerk

Incontinentiemateriaal met sensoren, waarbij je in een App ziet hoe nat het materiaal is. Hiermee kun je precies op het juiste moment je cliënten verschonen. We laten zien hoe het werkt, en welke meerwaarde het kan hebben voor cliënten.
We tonen een filmpje waarin een verpleegkundige aan het woord komt die met de slimme inco werkt. Tijdens de workshop vertelt zij waar we bij Philadelphia in de praktijk tegen aan lopen en welke veranderingen het met zich meebrengt voor begeleiders. We delen ervaringen vanaf de werkvloer, maar ook vanuit een verwant. Hoe ervaart zij de slimme inco voor haar zus?
Een projectmedewerker vertelt wat belangrijk is bij de implementatie van de slimme inco en wat toekomstmogelijkheden kunnen zijn.
We nemen slimme incos en toebehoren mee, zodat je zelf kunt zien wat het is.
Daarnaast geven we een korte demo en uitleg over de bijbehorende app, zodat je zelf kunt zien hoe eenvoudig het is.
Verder is er alle ruimte voor vragen en discussie.

Door: Stichting Philadelphia zorg

Wat je niet voelt…,
Wanneer je je lichaam niet optimaal kunt ervaren
Wanneer je te weinig of te veel geprikkeld wordt.
Wanneer je niet alert bent
… kun je niet zingen
Kun je niet beleven
Kun je niet doen
Kun je niet ontwikkelen

Wat je niet voelt kun je niet zingen. Wat doet muziektherapeutische interventie ‘de Beweegliedjes’ met je alertheid, met het ontdekken van de wereld om je heen en met je ontwikkeling? ‘De Beweegliedjes’ zijn korte eenvoudige liedjes welke zintuigen prikkelen en beleving en alertheid stimuleren. ‘de Beweegliedjes’ zijn op dit moment in ontwikkeling en medio 2019 online beschikbaar op www.debeweegliedjes.nl. In deze workshop gaan we ontdekken wat ‘de Beweegliedjes’ doen met je alertheid. We gaan je meenemen naar bewustwording wat muziek met je doet, wat zingen met je doet en wat de invloed van het daarbij prikkelen van zintuigen met je doet. We gaan in deze workshop doen maar ook uitleggen waarom we de inzet van muziek belangrijk vinden.

Door: Jitske Draijer Zang | Philadelphia Zorg

Iedere dag in het ondersteunen van mensen EVMB maken wij keuzes. We proberen hiermee steeds zoveel mogelijk aan hun behoeften te voldoen. Om zo een gewoon en goed leven te kunnen leiden.

Dit vraagt er voortdurend om dat we een weging maken tussen de verschillende LACCS gebieden. Want waar kies je voor als

Jan elke dag tijdens het tandenpoetsen schreeuwt en tegen zijn hoofd slaat. Moet je dan nog wel poetsen?

Esther aan niets mee wil doen dat je haar aanbiedt in haar dagprogramma? Verplichten om mee te doen? Eigen keuze volgen?

John dol is op het grote carnavalsfeest, maar daarna drie dagen bij moet komen, tot niets meer komt. Niet meer naar het carnavalsfeest gaan? Of juist wel doen?

We introduceren in deze workshop een werkvorm, de zogenaamde LACCS wip, om die dagelijkse keuzes te kunnen maken.

Deze workshop is geschikt voor deelnemers die bekend zijn met het LACCS programma.

Door: de Geeter & Munsterman

15.00 - 16.00 uur | Ronde 3

Door als ouder en professional het kind, de cliënt te laten schitteren geven wij hem of haar de mogelijkheid zich te ontwikkelen als een groeibriljant.
Door Renske Mutsaers en Yolanda van Boven.
Wij willen je inzicht geven in het belang van ‘presume competence’ bij mensen met EMB. Herken en erken het belang van samenwerking waarin wederzijds respect en vertrouwen de basis leggen voor groei en ontwikkeling. We hopen dat ons verhaal je inspireert om het kind, de cliënt als volwaardige gesprekspartner te zien en de kans te geven te schitteren als groeibriljant.
‘Het effect van onwetendheid, onbegrip en stigma’s is de grootste beperking voor ieder mens. Het is tijd voor herbezinning.’

Renske Mutsaers werkt als Behandelaar Ondersteunde Communicatie. Tegen de gevestigde orde in, waarbij een kind onderaan moet beginnen en zich moet bewijzen voor het een stap verder kan maken, veronderstelt Renske dat deze vaardigheden aanwezig zijn bij haar cliënten. Vanuit deze ‘top down’ visie creëert ze kansen. Zij gaat uit van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van het brein waaruit blijkt dat ieder mens potentie heeft om te leren en biedt leer- en lesmateriaal dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt.
Een vernieuwende en positieve kijk binnen de wereld van EMB.
Floortje is onze groeibriljant. Floortje heeft Rett syndroom. Haar vaardigheden in communicatie en cognitie zijn jarenlang onderschat op basis van kennis rondom EMB en het Rett syndroom en op basis van één test. Haar ontwikkelingsleeftijd werd beschreven tussen de 6-9 maanden. Deze gegevens waren leidend voor de benadering. Er was geen enkele verwachting dat Floortje zou kunnen leren en zij werd niet aangemoedigd om zich te ontwikkelen. Zij werd jarenlang ondervraagd en haar gedachten bleven gevangen in haar lichaam.
Ik ben Yolanda van Boven, moeder van drie kinderen. Floortje is mijn oudste dochter met Rett syndroom, dat haar op vele vakken beperkt. Een trotse en liefhebbende ouder gaat echter altijd op zoek naar mogelijkheden die hoop en houvast bieden. Je wilt het beste voor je kind, eruit halen wat erin zit! Hoe frustrerend is het als je dan tegen een muur van onbegrip en onwil aanloopt. Mijn kind moet zich keer op keer bewijzen en omdat de zorg-hulpverleners zich vasthouden aan testresultaten en protocollen.

Door: “lieve Floortje”

Een fijn alternatief voor ‘ontwikkelingsleeftijden’ en ‘IQ-cijfers’ is het zogenaamde ‘Ontwikkelingsdenken’. De ontwikkeling wordt hierin opgedeeld in drie fasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase.
Het vaststellen van de fase waarin iemand zit is echter niet zo eenvoudig.
In deze workshop presenteren we een nieuw hulpmiddel. Dit hulpmiddel kun je gebruiken bij het voeren van gesprekken over die ontwikkelingsfasen. Speels en serieus tegelijkertijd!

Let op: de drie ontwikkelingsfasen worden in deze workshop NIET uitgelegd. Die kennis wordt bekend verondersteld.

Door: de Geeter & Munsterman Orthopedagogen

Mensen met een meervoudige beperking staan nog te vaak aan de zijlijn van hun eigen leven.
Ze doen nog te vaak niet echt mee!

Deze workshop gaat over het belang van meedoen, een rol hebben, invloed uit mogen oefenen, ook voor mensen met een EMB. Over waarom inschakelen zo wezenlijk is en wat dat betekent in je dagelijkse werk als begeleider.

Het doel van deze enthousiasmerende workshop is dat je je werk met meer voldoening en plezier kunt doen.

Door: Estinea

Maak kennis met de muziekmethode ZOEM. Deze muziekmethode biedt de begeleider of ouder praktische handvatten om het leven van mensen met EMB te verrijken met meer muziek. We nemen jullie mee in het zoeken naar mogelijkheden om de muzieksmaak te leren kennen en te verbreden, de eigen invloed op de muziekkeuze en wijze van muziekbeleving te vergroten.

Door: psychologenpraktijk van Burgsteden

Alja van Maanen, ervaringsdeskundige ouder, vertelt hoe groot de impact is van een emb kind op het hele gezin. Samen met u en Karien de Munter, begeleidster van haar 6-jarige dochter met het Rett syndroom, bespreekt ze hoe je als professional en ouder samen kunt schitteren in de zorg voor een emb kind, als gelijkwaardige partners. Waar loop je tegenaan van beide kanten? Wat zijn valkuilen? Wat is oudergericht werken?

Door: Novastar

De workshop gaat over het anders kijken naar snoezelmateriaal. Nu wordt meestal materiaal gekocht en daarna pas gekeken hoe en voor het ingezet kon worden. Het moet juist andersom, het materiaal uitkiezen naar aanleiding van de zorgvraag.

Door: Barry Emons Aangepast spelmateriaal

Wij willen graag mensen meenemen in de initiatieven die wij ondernomen hebben om mensen met een beperking te laten integreren in de maatschappij. Samen, ontmoeten zijn hierin de sleutelwoorden.

Door: Visio

Voor de uitvoering van een behandelplan is een therapeut/behandelaar vaak afhankelijk van het team rondom een cliënt. Soms voelt het voor een therapeut als een hele uitdaging om een team ‘mee’ te krijgen in zo’n aanpak.
Hoe adviseer je een team op zo’n manier, dat adviezen ook daadwerkelijk opgevolgd worden? Hoe motiveer je een team om echt aan de slag te gaan én vol te houden?

Door: Vitale Zorgverlener

We leven in een digitale wereld waar niets onmogelijk lijkt; technologie is overal en is met ons leven verweven. Dit is minder vanzelfsprekend voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Bartiméus wil dat iedereen kan meedoen en juist voor deze groep biedt technologie een enorme meerwaarde! Mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen met technologie dingen kan doen die voorheen niet mogelijk waren.

Op een eenvoudige- en snelle manier kan consumententechnologie ingezet worden om zelfstandigheid en kwaliteit van leven bij deze doelgroep te vergroten. Het Bartiméus FabLab heeft grote kennis op het gebied van technologie en beperking en ontwikkelde binnen haar innovatielab een werkwijze waar op systematische wijze technologie ingezet kan worden bij mensen met EMB. Tijdens deze workshop lichten we deze werkwijze toe en gaan de deelnemers als ware ‘Willie Wortels’ zelf praktisch aan de slag met verschillende vormen van technologie.

Door: Bartiméus

Graag willen we iets vertellen over de werkwijze van het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise, in relatie tot mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen.

Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. We laten zien hoe we kijken naar probleemgedrag en aan de hand van een casus nemen we je mee in onze werkwijze. Bij het CCE worden relatief weinig mensen met ernstig meervoudige beperkingen aangemeld. We vragen ons af hoe dat komt en laten zien wat we voor hen kunnen betekenen. De begeleiding van deze jonge vrouw met ernstig meervoudige beperkingen was best goed op orde maar toch had men het gevoel dat men er niet precies de vinger achter kreeg. Waarom huilde ze zo vaak?

Meer weten, kom naar onze workshop.

Door: Centrum voor Consultatie en Expertise

Iedereen heeft behoefte aan mensen om zich heen die zien hoe het met je gaat en hier gepast op reageren. Een arm om je heen bij verdriet, kalmeren bij stress, maar ook samen blijdschap vieren. Bij mensen met EMB kan dit soms lastig zijn om in te schatten. Dit komt onder andere doordat signalen van spanning, blijdschap of verdriet subtiel en moeilijk te herkennen kunnen zijn. Hoe weten we hoe we moeten reageren, als we niet goed kunnen zien hoe iemand zich voelt?

We hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor ouders en professionals, genaamd ‘checklist Aansluiten & Stimuleren’. Door naar heel concreet gedrag te kijken, helpt de checklist om signalen van spanning en emotie te signaleren. Ouders en professionals krijgen handreikingen over hoe je kunt reageren bij bepaalde mate van spanning. Er is ook een App ontwikkeld, zodat u de checklist altijd bij de hand heeft!

In deze workshop geven we uitleg over de checklist en gaan we deze ook gebruiken. We zijn benieuwd of het u ook kan helpen!

Door: Vrije Universiteit Amsterdam

Lilli Nielsen is de grondlegger van active learning. In deze workshop is aandacht voor wat active learning inhoudt, welke doelgroep we hiermee willen bereiken en welke begeleidingstechnieken worden toegepast. Er is aandacht voor hoe je dit samen met ouders in de eigen situatie toe kunt passen. Welke materialen worden in de active learning gebruikt en hoe kun je deze thuis eenvoudig toepassen? Een moeder vertelt hoe zij dit bij haar zoon toepaste, welke stappen hij hierdoor heeft gemaakt en welk plezier hij ondervond. Tevens vult een collega aan met haar ervaringen van de active learning bij volwassen cliënten. Ook daar spat het plezier er soms af en kunnen cliënten met behulp van deze methode samen met de begeleider schitteren.

Door: Visio

In hoeverre verbind je je als professional aan het gezin waar je zorg verleent?
Hoe houd je de relatie professioneel en ga je toch de verbinding aan?
Hoe spreek je elkaar aan en wat doe je met adviezen?
Mieke Hardeman is ervaringsdeskundige en ouder van een zoon met een ernstig verstandelijke beperking.
Joyce Heijnsdijk is trainer en ambulant begeleider.
Ze gaan met u in gesprek over afstand en nabijheid.
Waar ligt de grens en hoe werkt dat voor hen?

Door: Mieke Hardeman & Joyce Heijnsdijk

Zie Zo Zintuigen is een workshop om kennis te maken met onze 7 zintuigen! De mensen gaan ervaren hoe al deze zintuigen samenwerken om ons informatie te geven. We gaan lichaamsgericht werken, knutselen, bewegen en bewogen worden, muziek ervaren op je lichaam en een belevingsverhaal ervaren. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Kortom een hele praktische en interactieve workshop. Samen met een collega en een ouder wordt dit vorm gegeven. Deze ouder gaat iets vertellen over de werkzaamheden die ik doe met haar zoon en we laten wat filmpjes en foto’s zien om de praktijk link te leggen vanuit de workshop naar haar zoon om herkenning van de deelnemers te krijgen. Zo kunnen we laten zien hoe haar zoon schittert bij de activiteiten vanuit verschillende methoden die de deelnemers gaan ervaren!

Door: Crea Coaching

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: “Deze persoon met (Z) EVMB is zo gevoelig, hij of zij lijkt feilloos aan te voelen dat ik m`n dag niet heb, of dat ik juist heel vrolijk ben vandaag”. Nou dat klopt ook, die gevoeligheid is er. Aan de hand van hele concrete voorbeelden verteld Willem Rijsenbrij, over wat Jaap-Willem, zijn zoon met EVMB, nodig heeft en wat hij als vader daarin voor hem kan betekenen. Annemiek Grijpma, GZ Psycholoog, zal deze voorbeelden aanvullen met praktische oefeningen, o.a. over ademhalen en met achterliggende theorie. In dit uur staan we samen stil, duiken we het thema” bewuste aanwezigheid” in en gaan we aan de slag. Zodat je na deze workshop de deur uitloopt met praktische tips om het contact met de persoon met (Z)EVMB te kunnen verdiepen.

Door: Canzo

Incontinentiemateriaal met sensoren, waarbij je in een App ziet hoe nat het materiaal is. Hiermee kun je precies op het juiste moment je cliënten verschonen. We laten zien hoe het werkt, en welke meerwaarde het kan hebben voor cliënten.
We tonen een filmpje waarin een verpleegkundige aan het woord komt die met de slimme inco werkt. Tijdens de workshop vertelt zij waar we bij Philadelphia in de praktijk tegen aan lopen en welke veranderingen het met zich meebrengt voor begeleiders. We delen ervaringen vanaf de werkvloer, maar ook vanuit een verwant. Hoe ervaart zij de slimme inco voor haar zus?
Een projectmedewerker vertelt wat belangrijk is bij de implementatie van de slimme inco en wat toekomstmogelijkheden kunnen zijn.
We nemen slimme incos en toebehoren mee, zodat je zelf kunt zien wat het is.
Daarnaast geven we een korte demo en uitleg over de bijbehorende app, zodat je zelf kunt zien hoe eenvoudig het is.
Verder is er alle ruimte voor vragen en discussie.

Door: Stichting Philadelphia zorg

Iedere dag in het ondersteunen van mensen EVMB maken wij keuzes. We proberen hiermee steeds zoveel mogelijk aan hun behoeften te voldoen. Om zo een gewoon en goed leven te kunnen leiden.

Dit vraagt er voortdurend om dat we een weging maken tussen de verschillende LACCS gebieden. Want waar kies je voor als

Jan elke dag tijdens het tandenpoetsen schreeuwt en tegen zijn hoofd slaat. Moet je dan nog wel poetsen?

Esther aan niets mee wil doen dat je haar aanbiedt in haar dagprogramma? Verplichten om mee te doen? Eigen keuze volgen?

John dol is op het grote carnavalsfeest, maar daarna drie dagen bij moet komen, tot niets meer komt. Niet meer naar het carnavalsfeest gaan? Of juist wel doen?

We introduceren in deze workshop een werkvorm, de zogenaamde LACCS wip, om die dagelijkse keuzes te kunnen maken.

Deze workshop is geschikt voor deelnemers die bekend zijn met het LACCS programma.

Door: de Geeter & Munsterman

Onze nieuwste voorstelling ‘Spiegel voor mensen met evmb’ is in november 2018 in première gegaan. De ondertitel luidt ‘Kijk met je hart, met je ogen zie je niets’. (citaat van Le Petit Prince).

Kijk eens naar jezelf. Wie is dat daar in de spiegel? Je ziet jezelf, we zien elkaar. Echte schoonheid zit van binnen.

Kunst in de zorg met als doel contact maken. Dat doen we door middel van spiegels, muziek en geluid, smijtpoppen en prachtige handpoppen.

Elco speelt een stukje van de voorstelling voor jullie zodat je het zelf beleeft. Daarna gaat hij actief met je aan de slag om je te begeleiden in het contact maken met mensen met een intensieve zorgvraag. Een voorproefje van onze inspirerende trainingen.

Door: de Lachende Zon, theater van de zintuigen