Logo Rijksoverheid

Aanmelden deelnemer

Deelname kost € 200,- per persoon.
Donateurscode
Let op: als jouw organisatie donateur is van het Platform EMG betalen 2 medewerkers slechts € 95,-. Raden van bestuur en directies van donateurs hebben hierover informatie met een donateurscode ontvangen. Deze donateurscode dien je in te vullen op onderstaand formulier om gebruik te maken van dit gereduceerde tarief.